Idries Shah, Soefi meester (4).

         

Spring hier naar de originele tekst..

         

(1) Continuüm was indertijd een modewoord. Het is hier onjuist gebruikt, omdat hier gedoeld wordt op het begrip “duur” van Bergson, wat iets anders is als een schaal van meetpunten tussen twee extremen, een continuüm.

         

(2) Een Hammam

         

De originele tekst: أَلْرَاهْب و زَائرْه.

         

(3)