Vergelijk de volgende grap eens met een Oud Saksische bijbeltekst over Salomon:

Oorspronkelijk tekst in het Saksisch: 
Altdeutsche Textbibliothek, Heliand und Genesis, Max Niemeyer Verlag, Tbingen, 1984, herausgegeben, Otto Behaghel, 9 Auflage, bearbeitet von Burkhard Taeger.

Deze tekst is in de kerk tijdens de Tweede Wereld oorlog o.a. gebruikt om de schuld voor alles wat er mis kan gaan in de maatschappij, bij de joden neer te leggen. Er zijn dan ook nogal wat passages, waarin hiervan sprake is. Verklaring hiervoor is natuurlijk dat de kerk zich in de beginjaren op de joodse gemeenschap richtte om die te bekeren, en toen dat niet lukte zich pas op iedereen richtte voor bekering. De keuze om eerst de joden te bekeren, blijkt veel meer uit de oudste versies van de bijbel dan in de latere gekuisde versies. Wie echter goed leest, ontdekt prachtige teksten, waarop niets valt af te dingen. En aan deze tekst kan ik toch moeilijk de schuld geven van de holocaust!

Voor het lezen van de tekst heb ik de oorspronkelijke transcriptie "uu" vereenvoudigd tot "w", wat in principe leidt tot een juiste en gemakkelijker uitspraak van het woord, omdat het woord herkenbaarder wordt hierdoor. Ik heb gemerkt dat dat niet altijd consequent kan worden toegepast omdat dan een "u" klank soms ontbreekt in een woord, waardoor het onuitspreekbaar zou worden. Vandaar dat ik er soms weer een "u"-tje tussengevoegd heb. Het gaat maar om een klein stukje tekst; voor de transcriptie van langere stukken, moet de oorspronkelijke transcriptie dus weer uit de kast gehaald worden, omdat deze consequenter op alle woorden kan worden toegepast.

De cursief geschreven woorden worden in de kantlijn erachter vertaald, vanuit het Saksisch woordenboek, dat achterin is opgenomen bij de oorspronkelijke tekst in de Altdeutsche Textbibliothek uitgave.

En dan nu aangehaald fragment in het Saksisch:

          

"  ............... c mugum gi an iuwom hugi marcon,
weros umbi iuwa gewdi, hw thie wurti sint                        thar>thie: daar
fagoro gefratohot, thea hir an felde std,                              frataho, meerv. fratoha: sieraad
berhtlico geblid: ne mahta the burges ward,                        burgo, burges: burcht, plaats
Salomon the cunning, the habda sinc mikil,
mdomhordas mst, thero the nig man hti,                        nig: de enige mens
welono gewnan endi allaro gewdeo cust, -
thoh ni mohte he an is libe, thoh he habdi alles theses landes gewald,
awinnan sulic gewldi, s thiu wurt habad,
thiu hir an felde std fagoro gegariwit,
lili mid s loflicu blmon: ina wdit the landes waldand
hr fan hebenes wange. Mr is im thoh umbi thit helido cunni,
liudi sint im lioboron mikilu, thea he im an thesumu lande gewarhte,    thesumu/them: hun
waldand an willeon snan. Bethiu ne thurbon gi umbi iuwa gewldi sorgon,
ne gornot gi umbi iuwa gegariwi te swido: god willi is alles rdan,    gornot=grornot=treuren
helpan fan hebenes wange, ef gi williad aftar is huldi theonon.            willi=willion=genade 
Gerot gi simbla rist thes godes rikeas,  endi than duat aftar them is gdun wercun,    huldi= hulde

......"

          

Vertaling

"Onthoud ook, als je kijkt naar je kleding, hoe het de bloemen vergaat die bevallig en vredig in het veld staan, in beeldschone bloei. De burchtheer van weleer, koning Salomo, had een keur aan schatten, een machtig vermogen: geen man had zoveel weelde verworven, gewaden zo kostelijk. Hij heerste over dit land, maar kon van zijn levensdagen zo′n gewaad niet verwerven als de weelderige bloem die hier in het veld staat, bevallig getooid, een lieflijke lelie: de Landsheer (=God) kleedt haar vanuit de hoge hemelweide. Is het heldengeslacht ( = de christenen) Hem niet veel liever, in dit land geschapen naar de bedoeling van de Heer? Maak je niet druk om je kleding, om je goeie goed: God brengt raad, helpt vanuit de hemelweide wie Hem gehoorzaamt uit genade. Begeer het godsrijk eerst en doe je goede werken daarna. Reik naar wat recht is……".