De originele tekst.

Uit: Hermeneus, tijdschrift voor antieke cultuur, 51e Jaargang 1979, nr. 1 januari – februari,
G.J.M. Bartelink, Androclus en de leeuw, De geschiedenis van een literair motief, blz. 2 – 13.

Slaaf en leeuw.