Originele teksten en opmerkingen naar aanleiding van de stand van zaken.

         

  1. In the middle of these operations suddenly his left arm grabbed the buffalo. “Give that back to me, it is mine! Stop that or I will use my knife on you!” So spoke the right arm.” “I will cut you to pieces, that is what I will do,” continued the right arm. Thereupon the left arm released its hold. But, shortly after, the left arm again grabbed hold of the right arm.…… The quarrel soon turned into a vicious fight and the left arm was badly cut up. “Oh, oh! Why did I do this? Why have I done this? I have made myself suffer!” The left arm was indeed bleeding profusely.
  2. “Segne den Becher, welcher überfliessen will, dass das Wasser golden aus ihm fliesse und überallhin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe! Dieser Becher will wieder leer werden, und Zarathustra will wieder Mensch werden.” Also begann Zarathustra′s Untergang.
  3. De grap over Alexander en Aristoteles over de schrijlings op een “ezel” zittende vrouw, heeft aan pornografisch gehalte gewonnen in de Satyricon van Petronius Arbiter. Hier (Slot, In cauda venenum — in de staart/penis zit het venijn/sex: pag. 173) gaat het om een oude man die aan jicht en ischias lijdt. Hij gaat op een bed liggen met daaronder zijn slaaf. Schrijlings op hem zit een meisje. De slaaf beweegt het bed op en neer, en het reslutaat laat zich verder wel raden. Ondertussen worden ze door Encolpius, een van de hoofdpersonen van Satyricon, begluurd (Petronius Arbiter, Satyricon, in de vertaling van A.D. Leeman, Atheneum-Polak & Van Gennep, 1972).
  4. Een andere associatie bij de tekst is die aan de astrologische voorstelling van het goddelijke echtpaar Hera (Juno) en Zeus (Jupiter) in de vorm van een Vrouw op een Leeuw.