De blinde zangeres, oorspronkelijke tekst.

 1. "Hito wo mina mekura ni goze gyõzui shi

           

  An open air bath;
      The blind streetsinger
      Thinks everyone is blind.

           

 2. De vitiis hominum.

 3.          

  Het eerste Latijnse woord in deze tekst is “peras”, afgeleid van "pera". De eerste betekenis ervan is “tas”, gedragen over je hoofd heen, opzij tot op de benen. Dat is wat er in de voetnoot eronder staat. En deze tas kwamen we al eerder tegen als “sjekara”, de tas van de man van Foufouya, een tas die hij altijd als handelsman meenam op reis. Maar je zou je een tweede betekenis van “pera” je kunnen voorstellen: “teef”, wat het bij verdubbeling van de medeklinker betekent. Op grond van het samenvallen van deze twee totaal verschillende betekenissen in één woord, kun je je voorstellen dat dit woord zich bijzonder goed leende voor woordgrappen. Nog interessanter is de betekenis, die met "pera" samenhangt in het Grieks: περαω (peraoo), naar de overkant brengen, en daarvan afgeleid, verkopen (spec. van slaven!) Hiermee lijkt duidelijk dat in deze handelstas, de sjekara, steeds een beetje betekenis uit een vorig leven is blijven voortbestaan. Ook zou, als je denkt aan de mogelijkheid van verdubbeling van de “r”(zie einde vorig blog), dit weer een eigenschap kunnen zijn, waardoor het een semitische oorsprong verraadt.