Symboliek

Om in gedachten te houden.

Eigenlijk kan elk woord zich een symbolische betekenis toe-eigenen. Het is daarom des te opvallender hoe in deze Klassieke Humor steeds weer dezelfde symbolen zijn terug te vinden. Natuurlijk komen er ook symbolen in voor, die maar enkele keren voorkomen. Deze staan in de rubriek ”rest“. In de andere rubrieken staan de symbolen, die in de rubrieken ”Salomon“, ”Herakles“ en ”Feniks“ vallen. Zij maken deel uit van de Archetypen Salomon, Herakles en de Feniks. In de te produceren grap staan deze symbolen tussen haakjes. Je ziet dat de symbolen vervangen kunnen worden, en dat ze elkaar verhelderen. Je zult in de grap altijd een keuze moeten maken uit één van de symbolen.

Eigenlijk is de moppenfabriek een soort blokkendoos, waarin de blokken zitten om de grap op te bouwen. Je moet er symbolen kiezen, en ook moet je telkens zinnetje voor zinnetje aan elkaar leggen om tot één grap te komen. Je moet de hoofdpersoon en het symbool dat je gekozen hebt, consequent tot de laatste regel van de grap volhouden.

In de lijst hieronder hebben de woorden een kleur. Uit de kleur van het woord valt op te maken uit welk deel van de grap het symbolisch gebruikte woord is genomen. In de originele teksten zijn die kleuren terug te vinden in de gemarkeerde delen die dienst doen als bouwstenen voor de grap. Daarnaast staat er een nummer voor de woorden die symbolisch gebruikt zijn. Dit nummer geeft de categorie aan waarin het symbool is ondergebracht: de Salomon (1), Herakles (2) of Feniks (3) categorie. Als een symbool voorafgegaan wordt door (0), dan betekent dat, dat het niet in de grappen die tot basis van deze Moppenfabriek hebben gediend, voorkomt. Maar het komt wél vaak voor in andere grappen. Het symbool is hier opgenomen als een toegift. Een (r) betekent dat de symbolische waarde in de restcategorie is terecht gekomen. Het zijn de symbolen waarvan ik hierboven heb gezegd dat er ook nieuwe symbolen worden gebruikt, die steeds veranderen. Ze konden niet in de drie andere categorieën worden ondergebracht.

        

Symbolen uit de gebruikte grappen.

 • Salomon

  (1) [geestelijke, priester, koster, dominee] (mantel)
  (1) [zwerver] (mantel)
  (1) [de rechter]
  (1) [De dorpsoudsten] wereldlijk gezag, autoriteit
  (1) [de koning] mantel
  (1) [de Minister]
  (1) [mannen],
  (1) [dieven],
  [0] ( poort),
  [1] (honing) (gewicht).

 • Herakles

         
  (2) [zak, kist, korf]

  (2) [goud, geld, honing]
  (2) [houtskool]
  (2) [zijn schat] (0) oude vrouw
  (2) [bijenkorven]
  (2) [stokje] (0)stok
  (2) [een bijl]
  (2) [das] (0) stok
  (2) [haar] (0) hoofddeksel
  (2) [baar] :vierkant
  (2) [honing]
  (2) [kop]

 • Feniks

  (3) [de trein] (0)ezel, bus
  (0) vliegruig, : wiel
  (3) [een Oehoe] vogel
  (3) [troon]
  (3) [boom]
  (3) [de weg] wiel

 • Rest

  [r] [oorlog] vechtpartij, ruzie
  [r] [een hondje]
  [r] [het marktplein] [het boerenerf]
  [r] [ruïnes]
  [r] [bijen]
  [r] [neus]
  [r] [de muur] [hek]
  [r] [de stal]
  [donkere]
  [1] (buren)