grappen van vroeger

         

Wilt u terug naar de eerste Beginpagina van deze website: klik dan <--

Zoeken met Google op het web:

Literatuur.

Om een bepaalde schrijver of boek in deze literatuurlijst te zoeken, kunt u gebruiken maken van de functie “zoeken” van de browser. Als u met Google zoekt, zoekt u op het Internet en niet in deze literatuurlijst. Een alfabetische literatuurlijst is in het aan de website gelijknamige boekje “ Klassieke Humor en Zijn Schaduw” te vinden. Alle in de tekst geciteerde auteurs worden in de literatuurlijst van de website in de volgorde genoemd waarop ze voor het eerst in de tekst worden geciteerd. Omdat de al genoemde auteurs of boeken niet tweekeer in deze lijst voorkomen, kan dat voor verwarring zorgen. Heel veel auteurs en boeken worden aangehaald in artikelen terzijde, en niet in de hoofdtekst. Daardoor kan de volgorde willekeuriger lijken dan ze is. Het was soms moeilijk te beslissen welke auteur of boek eerder in de lijst moest worden genoemd, wat tot onduidelijkheid heeft geleid. Toch heb ik deze volgorde op de website gehandhaafd, omdat de aangehaaalde literatuur een indruk geeft van de behandelde thematiek in een bepaaald deel. Uiteindelijk is in het boekje besloten tot een alfabetische lijst, omdat de werkwijze die op de website is gevolgd in het boekje helemaal niet meer was vol te houden.

Beginpagina:

 1. Jim Holt, Stop me if you′ve heard this, A history and philosophy of jokes, W.W. Norton & Company, New York-Londen, 2008.
 2. Conens & Van Wiechen, de Ezel, archeologie ⁄ geschiedenis ⁄ cultuur ⁄ kunst ⁄ literatuur, in eigen beheer Conens & Van Wiechen, Epos | Press, Zwolle, 2014: Oud Web.
 3. Bar Hebreaus-E.A. Wallis Budge, The laughable stories collected by Mar Gregory John bar Hebreaus (1897), London, Luzac & Co, 1897; heruitgave W. Drugulin, Oriental printer, Leipzig (Germany); besproken in Mélanges africains et orientaux, archieven: ook te vinden in deze literatuurlijst onder nummer 136.
 4. Paul Schulten, Spiegel Historieal, Humor in de Klassieke Oudheid,25 augustus 2011.
 5. Paul Schulten, Het was maar een grapje, De Humor van de Grieken en de Romeinen, Aspect, 2015.
 6. Alan Dundes, Interpreting folklore, Indian University Press, Bloomington/London, 1980.
 7. Bruno Bettelheim: The uses of Enchantment, vertaald: De toepassingen van Enchantment: De betekenis en belang van sprookjes, 1976, Knopf, New York.
 8. Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de taal-, land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië, Deel 104 (eerste aflevering), Martinus-Nijhof, Den Haag, 1947, Het Toba-Bataksche verhaal van Sidi Tadjom Bolak en Si Radja Mebangebang, door N.D.W. de Boer, in het Bataks en in vertaling, pag. 45-83.
 9. Me Funny, compiled and edited by Drew Hayden Taylor, Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto/Berkeley, 2005.
 10. Japanese humour, Dr. R. H. Blyth, Japan Traval Bureau, 1957.
 11. Beschryving en geschiedenis van Japan, Engelbert Kaempfer (geneesheer van het Hollandsche gezantschap na ′t Hof van den Keyzer), uitgegeven door Jan Roman de Jonge, Boekverkoper in de St Luciesteeg tussen de Weesplaats en de Kalverstraat, Amsterdam, jaar 1733.
 12. Beschryving van Oost–Indiën, François Valentyn, 5 delen en 3 extra delen, in totaal 8 delen, Dordrecht ⁄ Amsterdam, Johannes van Braam en Gerard onder de Linden, 1724.
 13. Steuben, Fritz, De Vliegende Pijl, verhaal uit het leven van Tecumseh, ill. Tjeerd Bottema, Den Haag-Batavia, G.B. van Goor zonen′s uitgeversmij. nv, ong. 1941.
 14. Josselin de Jong, De oorsprong van den goddelijken bedrieger, pag. 1-30, Mededelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, afd. Letterkunde, deel 68, serie B, Amsterdam, 1929.
 15. Holstun Lopez, Barry, Giving birth to thunder, Sleeping with his daughter, Coyote builds North America, Avon Books, New York, 1977.
 16. Geschiedenis van Marokko, Herman Obdeijn, Paolo De Mas en Philip Hermans, herziene druk 2002, Bulaaq, Amsterdam.
 17. Völkerkunde, Herbert Fischer, Das Fischer Lexikon, 1969.
 18. Dee Brown, Bury my heart at Wounded Knee, A Bantam Book, New York, 1972 16-e druk.
 19. Vine Deloria, Custer died for your sins, an indian manifesto, Avon Books, New York 1969.
 20. Edward S. Curtis, Native Americans, Taschen, Köln, 2001.
 21. Daniel G´lik, ⁄Pallas⁄ (vert. Decors), 1977, Bratislave.
 22. Simon Schama, De geschiedenis van de Joden, Deel 1: De woorden vinden (1000 v.C -1492 n. C), vertaald door Leen Van Den Broucke, Karina van Santem, Huub Stegeman en Martine Vosmaer, uitgeverij Atlas Contact, Amsterdam ⁄ Antwerpen, 2014.
 23. Frazer James G., The golden bough, The roots of Religion and Folklore, London, Macmillan, 1890.⁄ Crown publishers, Inc, 1981, New York, Avenel Books.
 24. Inleiding:

 25. Freud, Der Witz und Seine Beziehung zum Unbewusten (1905).
 26. Bespreking hiervan (item 23) door Carl Pietzcher, verschenen in een bundel onder redactie van Wolfram Mauser met als titel "Lachen", Würzburg, Königshausen und Neumann, 2006, pag. 19-28.
 27. CLOUSTON, W. A.,THE BOOK OF NOODLES: STORIES OF SIMPLETONS OR FOOLS AND THEIR FOLLIES, LONDON, ELLIOT STOCK, 62, PATERNOSTER ROW, 1888.
 28. Aristophanes, De Vogels, Scriptores Graeci et Romani, pars XXXVI, twee delen (tekst, inleiding, aantekeningen en woordenlijst) door Dr. J. Bongenaar, Tjeek Willink, Zwolle, 1938.
 29. Apuleius, vertaald door Vincent Hunink, De gouden ezel, Athenaeum–Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2003.
 30. Carlo Goldoni, De Knecht van Twee meesters, o.a. opgevoerd door toneelgezelschap De Appel in 2010.
 31. Bredero, De Spaanse Brabander en Den Molenaar, laatst gezien in het Vondelpark in zomer 1985.
 32. Erasmus, Lof der Zotheid, Het Spectrum, Utrecht, 1977.
 33. Die römische Literatur in Text und Darstellung, Republikanische Zeit I, Reclams Universal Bibliothek, Stuttgart, 1991.
 34. Salcia Landmann, Joodse humor, Van Ditmar, Amsterdam, 1962.
 35. Hans Jachim Störig, Geschiedenis van de filosofie 2, onderdeel IV, Hegel, pag 185-197, Prisma/Het Spectrum, 1970.
 36. Robert C. Tucker, Karl Marx, paragrafen over Hegel, pag.31-76, Het ik als god in de Duitse filosofie, Aula/Het Spectrum, 1966
 37. Josein Gaarder, De wereld van Sofie, Roman over de geschiedenis van de filosofie, hoofdstuk Hegel, pag. 386-398, 1998.
 38. Bertrand Russell, Geschiedenis van de Westerse filosofie, hoofdstuk XII, Hegel, pag. 760-775, Servire, 2006.
 39. Johan Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen, H. D. Tjeenk Willink, Groningen, 1975.
 40. Petronius′ Satyricon, vertaald en toegelicht door A.D. Leeman, Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1972.
 41. Petronius′ and the Anatomy of Fiction, Victoria Rimell, Cambridge University Press, 2007: Cambridge University Press, 2007, Oenothea.
 42. Symbole der Wandlung, Gesammelte Werke 5, Carl Gustav Jung, Walter-Verlag A.G. Olten, Breisgau, 1973.
 43. Carl Gustav Jung en zijn maatschappelijke basis, Jules de leeuwe, uitgeverij Konstapel, Groningen, 1980.
 44. Diverse kinderboeken over Tijl Uilenspiegel, uitgeverij en datum van uitgave onbekend.
 45. Sprookjes van de Lage Landen, met tekeningen van Peter Vos, Eelke de Jong en Hans Sleutelaar, uitg. De Bezige Bij, 1974.
 46. Andersen, Sprookjes en Verhalen, Volledige uitgave, Lemniscaat, 2006.
 47. Alfred Mörer, 200 Contes Choisis, illustrés, Nasreddin Hodja, Galeri Minyatür, Istanbul, 1980.
 48. Idries Shah, De Grappen van de Ongelofelijke Moela Nasroeddin, vertaling door Fred van Iseghem naar de Engelse uitgave van 1968, uitgeverij Servire, 1976.
 49. The Effendi and the pregnant pot, Uygur folktales from China, New World Press, Beijing China, 1982, vetaling door Primerose Gigliesi en Robert C. Friend.
 50. Kaukasische Märchen, der Puschkin, opgetekend door Ulrich Benzel uit de mond van de Ossetische verteller, Mussar Omar (Iraans/Perzisch gesproken), Verlag F. Englisch, Wiesbaden, 1976.
 51. Jeha-verhalen uit 1977, Nawadir Jeha (نوَادرجحَا), (drukkerij, مطبعة اَلنصح لصَاحبهَا لَبكری عبد اَلعزيّز محمد), vert. Bellettrie, eigendom van Bekry Abd El Aziz Mohamed.
 52. Sublimes paroles et idiotes de Nasr Eddin Hodja (Tout Nasr Eddin, ou presque: 600 verhalen, ingedeeld in 3 onduidelijk afgebakende hoofdstukken), Jean-Louis Maunoury, Phébus, libretto, 2002.
 53. Perzische sprookjes, bijeengebracht door Arthur Christensen, A.W. Bruna & Zoon, Utrecht/Antwerpen, 1976.
 54. Anthologie de la littérature marocaine, arabe et berbère, Henri Duquaire, Plon, Olympus, 1943.
 55. Holland lacht, 100 moppen uit de Gouden Eeuw, Rudolf Dekker, Wereldvenster Amsterdam, 2007.
 56. Anécdotas de Yoha (Spaans/Arabisch), Adaptación de Raghida Abillamaa, SIRPUS, Barcelona, 2008.
 57. Nasreddin Hodscha (Deutsch), Mehmet Ali Birant, mooi geïllustreerd, AND yayınları, Istanbul, 2010?.
 58. Geschichten um Nasrettin Hoca (Deutsch), met een uitgebreide lijst van Nasreddin publicaties achterin, DOST yayınları, Silk road touristic publications, Istanbul, 2007?.
 59. Nasreddın Hoca: Fıkraları, Canten Yılmaz, 200 verhaaltjes, Tutku Yayınevi,Ankara, maart 2009.
 60. Denken over Carthago. De erfenis van Dulius, Fik Meijer, Huizinga-Lezing 2004, Elsevier/Boeken, december 2014.
 61. Warenar, PC Hooft, Klassiek Letterkundig Panthéon, Inleiding en aantekeningen Dr. J. van Vloten, Schiedam, 23 nov. 1868.
 62. Spaansche Brabander, GA Bredero, Klassiek Letterkundig Panthéon, toegelicht door Dr. FA Stoett, Zutphen-Thieme en Cie, 1919.
 63. The Trickster, a study in american indian mythology, Paul Radin/Karl Kerényi, 1956, Philosophical Library, Inc., New York.
 64. Traditional health care in the Near East, Pillsbury B., U.S. agency for international development, Washington DC, 1978.
 65. Interpretatie:

 66. Hans-Georg Gadamer, Waarheid en methode, Hoofdlijnen van een filosofische hermeneutiek, vertaling Mark Wildschut (iets te hoogdravend), uitgeverij Vantilt, Amsterdam-Nijmegen, 2014.
 67. Nicolaj Gogolj, Petersburgse Vertellingen, uit het Russisch vertaald door Aleida G. Schot (schitterend), uitgeverij Het Spectrum, Antwerpen-Utrecht, en datum van uitgave onbekend (omstreeks 1960).
 68. Nicolaj Gogol,De dode zielen of de lotgevallen van Tchitchikow, matige vertaling door S. van Praag en herzien door Theo J. van der Wal, maar met prachtige tekeningen van onbekende kunstenaar, Prisma-Boeken, uitgeverij Het Spectrum, Utrecht/Antwerpen, vierde druk, geen jaartal, maar moet rond 1955 liggen, oorspronkelijke tekst uit 1842.
 69. Gogol, Dode zielen, vertaling Aai Prins, Van Oorschot, Amsterdam, ‎‎2014.
 70. Gogol, Nikolai Vasilevich, Dead Souls.
 71. Roland Barthes, Image-Music-Text, Essays Selected and Translated by Stephen Health (ik heb de originele Franse tekst niet kunnen raadplegen, maar deze vertaling lijkt mij veel te hoogdravend: was het de bedoeling dat alleen ingewijden het konden lezen?), made and printed in Great Britain by Wiliam Collins Sons & Co Ltd, Glascow. Om de tekst goed te kunnen appriciëren is het goed de film van S. Eisenstein uit 1944 te zien: Ivan de Verschrikkelijke (Ivan Grozny)!
 72. Jay Leyda & Zina Voynow, Eisenstein at work, Pantheon Books/The museumof modern art, New York,1982.
 73. Tacitus, Historiën (oorspronkelijke titel “Historiae”, vertaling Vincent Hunink,Atheneum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 2010.
 74. Tacite, Œvres complètes de Tacite, tome premier, Annales, vertaald door J.L. Burnouf, Librairies Garnier Frères, Paris, 1863.
 75. Robert Harris, De Cicero – trilogie, Imperium | Lustrum | Dictator, Cargo, Amsterdam, 2020.
 76. Rabinow, P., Symbolic domination, Un. of Chicago/London, 1975.
 77. Kafka, Franz, Verzameld werk, vertaling G. Sotemann, uitg. Querido, Amsterdam, 2008.
 78. Eggers, Dave, Uw vaderen, waar zijn zij? En de profeten, leven zij voor eeuwig?, vetaald uit het Amerikaans door Gerda Baardman, Lidwien Biekmann en Elles Tukker, Lebowski Publishers, Amsterdam, 2014.
 79. An introduction to Jung′s Psychlogy, Frieda Fordham, Penguin Books, 1978, Middlesex, England.
 80. De mens en zijn symbolen, CG Jung cs., Lemniscaat, Rotterdam, 2000.
 81. De Etrusken en hun beschaving, Alain Hus, Het Spectrum-Pictura, 1959, Utrecht/Antwerpen.
 82. Ani, The book of the dead, vertaling E.A. Wallis Budge, University Books Inc, Bell publishing company, New York, 1960.
 83. Grimm, De sprookjes van Grimm, Geïllustreerd door Anton Pieck, Uitgeversmaatschappij W. de Haan n.v.⁄Standaard boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, 1952.
 84. Het groot Sprookjesboek, De mooiste verhalen van Grimm, Perrault en vele anderen, illustraties van Warwick Goble, Uitgeverij Van Reemst, Weert, 1991.
 85. Het nut van Sprookjes, The uses of enchantment, Uitgeverij De Bezige Bij, Leven en Letteren, Utrecht, 1980.
 86. Deel 1:

 87. Charles de Coster, Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderen en elders, Meulenhoff, Amsterdam, (oorspronkelijke titel "La légende et les aventures héroique, joyeuses et glorieuses d′Ulenspiegel et de Lamme Goedzak au pays Flandres et ailleurs", 1914), vertaling in 1977.
 88. Hugo Claus, toneelstuk, Tijl Uilenspiegel, uitgeverij en datum van uitgave onbekend.
 89. Decourdemanche, Sottisier de Nasr-eddin-Hodja, bouffon de Tamarlan, 1878, Bruxelles chez Gay et Bouffé (kopie van de Bayerische Staatsbibliothek).
 90. Heliand, vertaling Jaap van Vredendaal, SUN, 2006.
 91. Orhan Pamuk, Ik heet Karmozijn, Arbeiderspers 2002.
 92. Dromen van het Paradijs, Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde, Rotterdam, 1993.
 93. Oriëntalisme, Het beeld van het morgenland in de schilderkunst, Gérard-Georges Lemaire, Könemann, Tandem Verlag, Parijs, 2000.
 94. Les métamorphoses de la sagesse au proche-orient asiatique, Des Sumériens à Thalès, Daniel Arnaud, L′Harmattan,Paris, 2012.
 95. Gilgamesh, Het epos van Gilgamesh, vertaald door Herman Vanstiphout, SUN,Nijmegen, 2001.
 96. Ploutarchos, Beroemde Grieken (1), vertaald en toegelicht door H.W.A van Rooijen–Dijkman, Atheneum—Polak&Van Gennep, 2007.
 97. Ploutarchos, Beroemde Romeinen (2), vertaald en toegelicht door H.W.A van Rooijen–Dijkman, Atheneum—Polak&Van Gennep, 2007.
 98. Rumi, Het is wat het is, Karnak, 1978, vertaling uit het Engels door Robert Hartzema.
 99. Reynold A. Nicholson, The Mystics of Islam, Penguin Books, Arkana, 1989.
 100. Ovidius, Metamorphosen, vertaald door M. D′hane-Scheltema en een voorwoord van Imme Dros, Athenaeum–Polak & Van Gennep, 2009.
 101. Ovidius, Edidit R. Ehwald, Vol II, Methamorphoses, editio minor, lipsiae in aedibus B.G. Teubneri, 1922.
 102. Paracelsus, Sämtliche Werke. 2. Abteilung: Theologische und religionsphilosophische Schriften. Bd. 1: Philosophia magna. Hg. von Wilhelm Matthießen, 1923.
 103. Klaus Mann, Mefisto, Maarten Muntinga, Rainbow essentials, Amsterdam, (eerste druk 1936, in ballingschap, Querido, Amsterdam), 2000.
 104. Ödön von Horváth, Jugend ohne Gott, Amsterdam, Querido, 1937.
 105. Deel 2 (afgezien van de literatuur in Deel 1 genoemd):

 106. Basset, Mille et un conte, 3 delen, Paris, 1924/26/27.
 107. Rome in Africa, Third edition, Susan Raven, London and New York, 2002.
 108. Annales, (Latijn en Franse vertaling), Oeuvres complètes, Classiques Garnier, traduites en français, par J.L. Burnouf, 1922?.
 109. Geschiedenis van Oujda en Angad in de schaduw (lett. onder de boom) van het verleden, (Tarig Oujda wa Ank:ad fi douh:a alimjad:تاريخ وجدة أنكاد فی دوحة ألامجاد), dr. Ali Moulay Abdel Hamid Al Alloui, 1985 (deel 1, pag. 16),1989 (deel 2).
 110. Oujda, une ville frontière du Maroc (1907-1956), Musulman, Juifs et Chrétiens en milieu colonial, L′Harmattan, Yvette Katan, dec. 1990
 111. Le Maroc chez les auteurs anciens, (Griekse, Latijnse en Franse vertaling), textes traduits par Raymond Roget, Université de Rabat, Paris, Société d′édition “Les belles lettres”, 1924.
 112. Winkler Prins, Feniciërs
 113. Groot etymologisch woordenboek, Van Dale, dr. PAF van Veen (†) en dr Nicoline van der Sijs, Van Dale Lexicografie, 1997.
 114. Klassiek Vademecum, Dr. J.W. Fuchs, Tweede editie, Van Goor Zonen, Den Haag.
 115. Heliand, Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen, uit het Oudsaksisch vertaal door Jaap van Vredendaal , SUN, 2006.
 116. Herodotus, Historiën, De Haan Klassieken, vertaling Onno Damsté, 1990.
 117. A commentary on Herodotus, W.W.How and J. Wells, Oxford, The Clarendon Press, 1928.
 118. Robin Lane Fox, Travelling heroes, in the epic age of Homer, New York, 2009.
 119. Robin Lane Fox, The classical world an Epic history of Greece and Rome, Penguin Books, printed in England by Clays Ltd, 2006.
 120. Westermarck, The origin and development of moral ideas, 2 delen, McMillan, 1912.
 121. David Montgomery Hart, The-Aith-Waryagher-of-the-Moroccan-Rif, Viking Fund Publications in Antropology, 1956.
 122. WF Hermans, Paranoia, 1953.
 123. Gaius Sallustius Crispus, De oorlog met Iugurtha, vertaald en ingeleid door dr. J.B.W. Polak, Meulenhoff pocket editie, 1993.
 124. A week in the Middle East, An Arabic language reader, 1984, verzameld door F.A. Pragnell, Lund Humphries, London.
 125. Wij zijn ons brein van Baarmoeder tot Alzheimer, Dick Swaab, 2010, Bariet, Ruinen.
 126. Ben ik dat, Wat hersenonderzoek vertelt over onszelf, Mark Mieras, 2007, Nieuw Amsterdam uitgevers.
 127. Leer te Onthouden, Dominic O'Brien, 2005, Librero.
 128. Book of Curious & interesting puzzles, David Wells, 1992, Dover Publications, Mineola/New York.
 129. Wiskunde in een notendop, Martin Kindt en Ed de Moor, 2008, uitgerij Bert Bakker, Amsterdam.
 130. Rekenen is leuker dan/als je denkt, Marjolein Kool en Ed de Moor, uitgeverij Bert Bakker, 2010.
 131. Het Wiskunde Boek, Clifford A. Pickover, vertaling Henk Alberts en Saskia Peeters, 2010, uitgeverij Librero (Nederlandse editie, Kerkdriel.
 132. Olympia Vikatou, Olympie, le site archéologique et les musées, Ekdotike Athenon s.a., 2006.
 133. Uluslararasi (21.), 2001 Nasreddin Hoca, Karikatür Yarismasi, publication of association of cartoonist, Istanbul, oktober 2001.
 134. Molière, Le malade imaginaire, texte intégral, Pocket classiques, préface et commentaires de Jaqueline Sudaka-Bénazéraf, Paris,1998.
 135. Molière, L′avare, texte intégral, Pocket classiques, préface et clés de l′œuvre par Hélène Lassalle, Jaqueline et Annie Van Praët, Paris,1998.
 136. An introduction to Modern Arabic, Farhat J. Ziadeh and R. Bayly Winder, Princeton University Press, New Jersey, 1957.
 137. Advanced Moroccon Arabic, Ernest T. Abdel-Massih, University of Michigan, 1974.
 138. A short reference grammar of Moroccan Arabic, Richard S. Harrel, Georgetown University, 1962
 139. Apprenons l′arabe, B. Sans, Imprimerie centrale, Casablanca, 1942.
 140. De omstreden bronnen van de Islam, Eildert Mulder en Thomas Milo, uitgeverij Meinema, Zoetermeer, 2009
 141. Djoh′a verhalen voor kinderen (40 verhalen), Uitgeverij Stichting Modern Arabië, drukwerk, uitgeverij en distributie, Cairo, 1988: نوَادر جحَا لّلاَطفَال، اَلنَاشر اَلموسّسة اَلعربية اَلحديثة ٱلّلطبع وٱلّنشر و اَلتوزيع، قَاهرة ، ١٩٨٨.
 142. Literaire Kunst, H.J.M.F. Lodewick, LCG Malmberg, ′s-Hertogenbosch, 1958.
 143. Imagokalender, uitgave van het Nederlands Klassiek Verbond, Uitgeverij De Doelenpers, Alkmaar, o.a. jubileum-uitgave 50 jaar Imagokalender 2006.
 144. Mithras, de geheimzinnge god, Dr. J. Vermaseren, Elsevier Pockets, Amsterdam-Brussel, 1959.
 145. Initiation à la Médecine et à la Magie en Islam, René Pottier, Fernand Sorlot, Paris (VIe), 1939.

  Deel 3 (afgezien van de literatuur in Deel 1 en 2 genoemd):

 146. The conference of birds, Farid ud-din Attar, translated by Afham Darbandi and Dick Davis, London, Penguin (1984 (˜1177)
 147. Faune du Maroc, les oiseaux, 2-ième édition, revue, corrigée, arabisée et augmentée des correspondants anglais, et les noms vernaculaires arabes et berbères, publ. de Inst. d′études et de recherches pour l′arabisation, Rabat, 1974;وحيش ألمغرب: ألطيور.
 148. LAWSON, JOHN CUTHBERT, MODERN GREEK FOLKLORE AND ANCIENT GREEK RELIGION, A STUDY IN SURVIVALS, Cambridge, at the University Press, 1910.
 149. Looking at Totem Poles, Hillary Stewart, Douglas & McIntyre, Vancouver/Toronto, 1993.
 150. Le totémisme aujourd′hui, Claude Lévi-Strauss, Puf, 1974.
 151. Akira Sadakata, Cosmologie bouddique, Origines et philosophie, Sully, 2011, Franse vertaling uit het Engels van een Japans origineel uitgegeven door Kosei publishing (1997), vertaald door Kengan D. Robert.
 152. Het ontstaan van soorten, Charles Darwin, Olympus, vert. Ruud Rook, 2009.
 153. Birds of Aristophanes, The Greek text revised with a translation into corresponding metres, Introduction and Commentary, Benjamin Bickeley Rogers, George Bell & Sons, London, 1906.
 154. Deknatel, Dr C, Aristophanes, De Vogels, 1932 (MCMXXXII), Zutphen, W.J. Thieme & Cie. Niet te gebruiken om associaties vast te stellen tussen vogels en landstreken, eilanden, steden etc.
 155. Een kennismaking met de Oude Wereld, L. de Blois & R. J. van der Spek, uitgeverij Coutinho, Bussum, zesde geheel herziene druk, 2001.
 156. Medisch pluralisme in Noordoost-Afrika, Multipele utilisatie van Gezondheidszorg in Babile (Ethiopië, L. J. Slikkerveer, Proefschrift Rijksuniversiteit van Leiden, 1983.
 157. Islamic Surveys, part Islamic Medicine, Manfred Ullmann, Edinburgh University Press, 1978.
 158. De fabels van Aesopus, Imme Dros & Fulvio Testa, Leopold BV, 2010.
 159. Fables de La Fontaine (Aesopus), La Fontaine, geïllustreerd door Grandville, Paris, Furne et Cie, Libraires-éditeurs, 1842.
 160. The Canterbury Tales, Geoffrey Chaucer, translated in modern English by Nevill Coghill, Penguin Classics 2013.
 161. Decamerone, Boccaccio, vertaald door Frans Denissen, Atheneaum – Polak & Van Gennep, 2020.
 162. Libro de buen amor, Juan Ruiz, 1343, op rijm vertaald uit het oud–Spaans door dr G. J. Geers, 1953.
 163. Kafka op het strand, Haruki Marukami, Atlas, vert. Jacques Westerhoven, 2010.
 164. Anécdotas de Yoha, adaptación de Raghida Abillamaa, illustraciónes de Pilar Millán, Sirpus, 2008.
 165. Uilenspiegel, Charles de Coster, oorspronkelijke vertaling door Richard Delbecq, met tekeningen van Kurt Löb Meuelnhoff, Amsterdam, 1977.
 166. Tijl, Daniël Kehlmann, vertaling uit het Duits door Josephine Rijnaerts, Em. Querido′s Uitgeverij bv, Amsterdam, 2018.
 167. Graffiti in the Athenian Agora, American school of classical studies at Athens, Princeton, New Jersey, 1988.
 168. Inscriptions from the Athenian Agora, American school of classical studies at Athens, Princeton, New Jersey, 1966.
 169. Essai de Folklore marocain, Doctoresse Legey, Librairie orientaliste Paul Geuther, Paris, 1926.
 170. Images and Self-Images, Daisy Hilse Dwyer, Columbia University Press, New York, 1978.
 171. De ring van de duif, Ibn Hazm, Uitgeverij Bulaaq, Amsterdam, 2008.
 172. De Nieuwe Bijbelvertaling, Nederlands bijbelgenootschap, Amsterdam, 1954 en 2004/2007.
 173. De bibliotheek van Dagbad, Jim Al-Khalili, vertaling Ronald Cohen, Meulenhoff, Amsterdam, 2012.
 174. Orientalism, Edward W. Said, Penguin Books, London, 2003.
 175. The interpretation of dreams, Sigmund Freud, Angela Richards and the institute of Psycho-Analysis, Penguin books, 1980.
 176. Inleiding tot de psycho-analyse, Sigmund Freud, vertaald door dr A.W. van Renterghem, Wereldbibliothee, Amsterdam, 1914-1917maart 2009.
 177. Un cycle hagiografique dans le Moyen-Atlas marocain, Jeanine Drouïn, Publ. de la Sorbonne, Imp. Nationale, 1975.
 178. Mélanges africains et orientaux, archieven. Met de functie “zoeken” kun je gemakkelijk de aangehaalde passages terugvinden: Djoha, Dhohala, Nasreddin, Batak etc.
 179. De bokkenrijders, Josef Ponten, uitgeverij Holle & Co, ′s Gravenhage, uit het Duits vertaald, oorspronkelijke titel Die Bockreiter, geen jaar.
 180. La civilisation phénicienne, Dr. G. Contenau (conservateur au musée du Louvre), edition de 1928 complétée par un chapitre annexe (1939), Payot, Paris.
 181. De Antieken, Een korte literatuurgeschiedenis, Ilja Leonard Pfeiffer, De Arbeiderspers, Amsterdam-Antwerpen, 2000.
 182. The Discarded Image, An Introduction to Medieval and Renaissance Literature, C.S. Lewis, Canto Cambridge Iniversity Press, 2010.
 183. De Vogels, blijspel van Aristophanes, Dr. J. Bongenaar, tekst (gecensureerd, WtM) voorzien van Inleiding, aantekeningen en woordenlijst, nv Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1938.
 184. Fabels van Aesopus, Phaedrus, Fabulae Aesopicae, nr. 5.
 185. Het menselijk tekort, André Malraux, vertaald door E. du Perron, Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam, 1978.
 186. La condition humaine, Malraux, éditions Gallimard, à Eddy du Perron, l′Imprimerie de Bussière à Saint-Amand(Cher), 1977.
 187. Histoire de la folie à l′âge classique, Michel Foucault, Gallimard, impr. Société Nouvelle Firmin-Didot à Mesnil-sur-l′Estrée, 2004.
 188. Essai sur l′origine des langues, Jean-Jacques Rousseau, folioessais Gallimard, l′Imprimerie de Bussière à Saint-Amand(Cher), 2002.
 189. De zielkunde van Aristoteles, Dr. P. van Schilfgaarde, E.J. Brill, 1938.
 190. Politica, Aristoteles, vertaald en ingeleid door Jan Maarten Bremer en Ton Kessels, Historische Uitgeverij, Groningen, 2012.
 191. Poëtica, Aristoteles, vertaald door N. van der Ben en J.M. Bremer, Atheneum—Polak&Van Gennep Amsterdam, 2004.
 192. Aeneas, Vergilius, vertaald ingeleid en van aantekening voorzien door Piet Schrijvers, Historische UItgeverij, Groningen, 2011.
 193. De dood is de jager, Indiaanse mythen van N.W. Amerika, H.C. ten Berge, Amsterdam, De bezige bij, 1974.
 194. De raaf in de walvis, mythen en fabels van de Eskimo, raster reeks 7, Amsterdam, De bezige bij, 1976.
 195. ‎Auguste Mouliéras, Les fourberries de Si Djeh′a, met een onderzoek en studie door M. René Basset over Si Djeh′a et les anecdotes qui lui sont attribuées (Mouliéras en Basset, beiden leraar in Algerije, Oran, in 1891) ed. Ernest Leroux, 1892.
 196. Eskimo liederen, N.V. Uitgeverij vh. C.A. Mees, Santpoort, opgeteekend en ingeleid door William Thalbitzer, Uit het Deens vertaald door Annie Posthumus, 1933
 197. De sprookjes van Grimm, volledige uitgave, geïllustreerd door Anton Pieck, Uitgeversmaatschappij W. de Haan bv, Standaard Boekhandel, Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, verhaal 47, pag. 112, Van de Wakelboom, Utrecht, 1952.
 198. Grimm, volledige uitgave: sprookjes voor kind en gezin, Lemniscaat Rotterdam, verhaal 47, pag. 126, Van de Wachtelboom, 1981.
 199. De vreemde eilandbewoner, D. Hillenius, met tekeningen van Jacob Hillenius, N.V. de Arbeiderspers, Amsterdam, 1967.
 200. 1001 Uitvindingen die onze wereld veranderd hebben (zeep), Librero bv. (de Nederlandstalige editie), 2014.
 201. Het vooroudergevoel, met schoolplaten van J.H. Isings, Jan, Jan en Bas Blokker, Uitgeverij Contact Amsterdam/Antwerpen, 2005.
 202. Tales of the Dervishes, Teaching stories of the Sufi-masters over the past Thousand Years, E.P.Dutton, New York, 1970.
 203. Honderd verhalen uit de Masnavi van Roemi, A.J. Arberry, uit het Perzisch in het Engels vertaald, Ned. vertaling door Aleid C. Swierenga en Sipko A. den Boer, uitgeverij Panta Rhei, Katwijk aan Zee, 2001.
 204. Djoh′a, hier et aujourd′hui, Jean Déjeux, ed. Naaman, Alger/Sherbrooke (Quebec), Canada, 1978.
 205. De vertellingen van Duizend en een nacht, 14 delen, Uitgerij Bulaaq, uit het Arabisch vertaald door Richard van Leeuwen, laatste deel in 1999; in Deel 8, pag.440, Sindbad de Zeevaarder, 1995; in deel 14, pag 460–521, Ma′roef de schoenlapper, 1999.
 206. ألف ليلة و ليلة, دار ألكتب ألعلميةة, بيروت لبنان ، ١-٤.
 207. Totem und Tabu, Gesammelte Werke, deel 9, Sigmund Freud, Fischer, 1961-1973.
 208. Sociologie des maladies mentales au Maroc, Mohamed Boughali, Afrique Orient, Casablanca, 1988.
 209. Die Schelmenstreiche des Nasreddın, Leonid Solowjow, Verlag Volk und Welt, Berlin, 1959 (deutschsprachige Ausgabe).
 210. Der Dramatiker Peter Weiss, Manfred Haiduk, Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, Berlin, 1977.
 211. Buddhist scriptures, Edward Conze, Penguin Books, 1969.
 212. Het Boeddhisme, C. Edward Conze, Aula-boeken Uitg. Het spectrum, Utrecht/Antwerpen, 1970.
 213. Het vloeibare continent, De Gids, uitg J.M. Meulenhoff, nr. 6 juni 2003.
 214. Epigrafiek, Hermeneus, tijdschrift voor antieke cultuur, nr. 3 juli aug. 1983.
 215. Les proverbes marocains, traduction annotée suivie d′une étude linguistique, Bouchta El Attar, imprimerie Najah el jadid, Casablanca, 1992.
 216. La tradition orale du Mejdûb, récits et quatrains inédits, Alfred-L. de Prémare, Édisud Archives maghrébines, Aix-en-Provence, 1986.
 217. Djoha juif dans l′Empire ottoman, Marie-Christine Bornes-Varol, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N° 77-78, 1995: L′humour en Orient, pp. 61-74. het artikel is te vinden op Persée.
 218. Djoha et la nadira, Jean Déjeux, 1995, Revue du monde musulman et de la Méditerranée, N° 77-78, pp. 41-49, en is te vinden op Persée.
 219. Tuhami, Vincent Crapanzano, University of Chicago, Chicago, 1980.
 220. Ḥamadsha, Vincent Crapanzano, University of California, 1973.
 221. Paulus, Fik Meijer, Een leven tussen Jeruzalem en Rome, Atheneum-Polak&Van Gennep, Amsterdam, 2012.
 222. Het Evangelie van Thomas, Gilles Quispel, In de Pelikaan, Amsterdam, 2004 (Copyright: Bibliotheca Hermetica)
 223. Mister Anansi, Wijnand Stomp, Uitgeverij Holland, Haarlem, 2009.
 224. De godsdiensten der wereld (2 delen), red. Prof. dr. G. van der Leeuw en Prof. dr. C. J. Bleeker (en bijdragen van o.a. prof.dr. J.H. Kramers, Bakhuizen-van den Brink, A. Beek en Duyvendak), uitg. Meulenhoff Amsterdam, 1956 (copyright 1940).
 225. De Bhagavad-Gita zoals ze is, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, The Bhaktivedanta Book trust, Herengracht 96, Amsterdam (MacMillan, 1972).
 226. Discours sur l′histoire universelle (al-Muqaddima- ألمقدمة), Ibn Khaldûn, vertaling Vincent Monteil, 3 delen, Commission internationale pour la traduction des chefs-d′œuvre, Beyrouth, 1967.
 227. Ibn Khaldun: The Muqaddimah. Vertaald uit het Arabisch (met een Inleiding) door Franz Rosenthal. (Routledge & Kegan Paul. 1958. 3 vols, 481, plus 463, plus 603 pp. 6 guineas the set.) Online gepubliceerd door Cambridge University Press: 25 February 2009.
 228. Schlichting , Th. H. Dr., Geschiedenis der Geneeskunde, De leer der spiritus of levensgeesten, Amsterdam, Nieuw Tijdschrift voor Geneeskunde (N.T.v.G.) 83 I. 9., blz 1012 tot 1025, zaterdag 4 maart 1934.
 229. Greene, Brian, De ontrafeling van de kosmos, over de zoektocht naar de theorie van alles, vertaling Robbert Dijkgraaf, Spectrum, Utrecht, 2005.
 230. Lettres Persanes, Montesquieu, Scripta manent, collection publiée sous la direction de Constatin Castéra (26), le Pot Cassé,1928.
 231. Didier Leroy, Les aventures de l′incomparable Molla Nasroddine, Bouffon de la Perse, Souffles, Montrouge,1998.
 232. Leonid Solowjow, Die schelmenstreiche des Nasreddin, uit het origineel (Russisch) vertaald door Ena von Baer, 1948, red 1982 door Thomas Reschke, Verlag Volk und Welt, Berlin (DDR), 1959.
 233. Conclusie:

 234. Vladimir Propp, Morphologie du conte suivi de Les transformations des contes merveilleux, uit het origineel (Russisch) vertaald door Gérard Genette et Tzvetan Todorov, 1965 et 1970, Editions du Seuil,/Poétique, Paris.
 235. Yuval Noah Harari, Homo Deus, een kleine geschiedenis van de toekomst, 2020, Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam ⁄ Zutphen.
 236.